SiteVision
SiteVision
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

GULDSPONSOR

2017

Funka

Funka startades som ett projekt inom funktionshinderrörelsen och är idag marknadsledande inom området tillgänglighet. Vi har under årens lopp gett stöd och hjälp med krav, test, utbildning och rekommendationer kring tillgänglighet och användbarhet till ett stort antal kommuner och myndigheter som använder SiteVision.

I dagsläget ökar lagkraven på tillgänglighet vilket gör att allt fler fokuserar inte bara på externwebb utan också interna system och appar. Samtidigt gör den tekniska utvecklingen att det blir allt viktigare att ha en strukturerad metodik för att säkerställa tillgänglighet genom olika faser i ett utvecklings- design- eller kommunikationsprojekt och naturligtvis även under förvaltning.

Funka arbetar med tillgänglighet vad gäller information i alla tänkbara format, digitala gränssnitt och automater. Våra rekommendationer bygger på praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund. Ca 20 % av bolagets verksamhet finansieras av forskningsmedel.

Limepark
Soleil
Advant
Bouvet
CGI
Consid
Cybercom
ETU
Funka
HiQ
inUse
MediaflowPro
QBank
ReadSpeaker
Semantix
Språkkonsulterna
Storm Commerce
Tieto
Toxic
Vemendo
Vizzit