SiteVision
SiteVision
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

SILVERSPONSOR

2017

Cybercom

Cybercom

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikations­tjänster, det vill säga Connectivity.

Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer.

Koncernen har cirka 1 260 anställda i sju länder och har därigenom en god utgångspunkt för att kunna erbjuda såväl nationellt som internationellt verksamma företag och organisationer redskap för att effektivisera sin verksamhet och utveckla nya produkter och tjänster för att stärka sin konkurrenskraft.

Cybercoms erbjudande är indelat i fyra områden: Digital Solutions, Connected Engineering, Connectivity Management och Secure Connectivity. Cybercoms kompetens inom dessa områden har lett till att bolaget under många år fått förtroendet att leverera tjänster och projekt till flera framstående företag inom olika branscher.

Limepark
Soleil
Advant
Bouvet
CGI
Consid
Cybercom
ETU
Funka
HiQ
inUse
MediaflowPro
QBank
ReadSpeaker
Semantix
Språkkonsulterna
Storm Commerce
Tieto
Toxic
Vemendo
Vizzit