SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Johan Book

Morgonseminarium 2018: En digital förändringsresa

– att gå från strategiskt beslut till uppnådd effekt!

Att lyckas digitalisera och uppnå den där planerade positiva effekten.

Närmare nio av tio strategiska beslut uppnår aldrig de satta målen. Och förklaringen ligger i ett bristfälligt genomförande. Med utgångspunkt i den senaste och mest evidensstarka forskningen gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden leder Johan Book er genom resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt. Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du kan navigera i en allt snabbare digital värld och samtidigt utveckla ledar- och medarbetarskap samt bygga starka team – allt för att skapa en effektiv, välmående och allt mer digital organisation.

Johans morgonseminarium ger dig svar på

  • Vad som skiljer innovativa företag från andra
  • Vad som driver och motiverar medarbetarna
  • I vilken ände du bör börja din digitalisering
  • Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
  • Hur du bör arbeta med ledarskap och kommunikation för att skapa en förändringsglad organisation

Om Johan

Johan Book har femton års yrkeserfarenhet av internkommunikation, ledningskommunikation, och framgångsrika strategigenomföranden. Han är certifierad förändringsledare och driver numera företaget Motivationsbyrån där han hjälper företag att utveckla sin kommunikation, ledarskap, motivation och förändringsförmåga samt initiativet "Hej Engagemang" som verkar för ett mer engagerat och välmående Sverige .

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter