SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Mikael Jonsson &
Mathias
Wrang

Webbplatssök med träffar från flera system

Nya SiteVision Search Enterprise – på lättförvaltat, smart sätt (för dig som vill lära dig om avancerade sökfunktioner på ett enkelt och lättförståeligt sätt).

Varför är ett sajtsök som inkluderar andra interna system så svårt? Här får du en snabbkurs hur nya SiteVision Search Enterprise fungerar, olika sätt att använda den och hur vi på Skolverket valt att göra för att enkelt, redaktionellt kunna förvalta produkten.

Skolverkets webbplats med nästan 10.000 sidor och 1 miljon besök i månaden har nära 70% av sitt webbinnehåll från olika interna system. Vi berättar om vilka utmaningar och vägval vi tampats med i framtagandet av vår nya webbplats gällande just sökperspektivet.

Om Mikael

Mikael Jonsson – innovativ webbkoordinator på Skolverket med lång erfarenhet av både webbförvaltning och söktjänster. Behärskar tekniken och drivs av effektivisering och kundnytta.

Om Mathias

Mathias Wrang – utvecklare, lösningsarkitekt och projektledare med mer än tio års erfarenhet av att göra avancerade anpassningar, integrationer och lösningar i SiteVision. Jobbar nu på Consid.

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter