SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Ola Abrahamsson

Egen utveckling gav pengar över till nästa steg

Kort om projektet med att bygga nya webbplatser till Osby kommun och därefter exempel på olika lösningar och hur de har byggts.

För att hushålla med budgeten för framtagning av 4 nya webbplatser och ett intranät började vi med att göra så mycket som möjligt själva. Nu har vi resurser att vidareutveckla våra webbplatser och ta fram ett nytt intranät både genom egen utveckling och vid behov extern hjälp.

Så här gjorde vi...

Om Ola

Ola Abrahamsson arbetar som Kommunikatör med inriktning webbutveckling på Osby kommun och har haft en stor del i utvecklingen av Osbys nya webbplatser.

Osby kommun

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter