SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Ulrika Hällemarker,
Christina Lindqvist &
Conny Andersson

Snabb inblick i tre olika intranät

En panel med representanter från tre olika kommuner presenterar kort sina intranät och beskriver arbetet med dem - blev det som de tänkt?

Från idé till intranät, vad hände längs vägen? Vilka utmaningar har de stött på och vilka lösningar har funnits för de tre kommunerna Halmstad, Jönköping och Järfälla? Blev det som de tänkt sig? Använder användarna intranätet? Framgångsrecept och varningar delas ut av tre erfarna intranätsanvändare.

Om Ulrika

Ulrika Hällemarker är kommunikationsstrateg med inriktning digitala medier i Halmstads kommun. Hon har erfarenhet av webbprojekt både på ett strategiskt och operativt plan sedan 1995.

Om Christina

Christina Lindqvist är kommunikatör och webbansvarig i Jönköpings kommun och arbetar med både extern och intern webb.

Om Conny

Conny Andersson är webbansvarig i Järfälla kommun, Guldhandsvinnare 2017 för Bästa intranät.

Halmstads kommun
SiteVision
Järfälla kommun

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter