SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Stina Johansson &
Erika
Forssell

Webb­till­gänglighets­direktivet – praktiska tips

Föreläsningen passar dig som utvecklar, designar eller publicerar på webb och vill få hjälp att förstå tillgänglighetskraven samt få praktiska tips på hur du gör för att uppnå dessa krav.

Den 23 september 2018 kommer en ny lag om tillgänglighet på webben att börja gälla i EU, i Sverige något senare. Lagen gäller för offentlig sektor och webbplatser för organisationer som finansieras med skattemedel, som till exempel privata skolor och privat vård. Regeringens förslag på namn är ”Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service”.

I vår föreläsning tar vi upp:

  • Vilka krav ställer webbdirektivet på webbaserat innehåll?
  • Hur kan du själv testa viktiga tillgänglighetskrav?
  • Tips på lösningar på vanliga tillgänglighetsproblem.
  • Blir det automatiskt tillgängligt och användbart när kraven uppfylls?

Om Stina och Erika

Stina Johansson och Erika Forssell är tillgänglighetskonsulter på ETU AB och har arbetat med tillgänglighet på webben, system och app:ar sedan 2001. De har lång erfarenhet av att utvärdera, utbilda och ge råd utifrån WCAG:s riktlinjer och att testa med användare med och utan konstaterad funktionsnedsättning.

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter