SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Klas Hedström

Välj rätt väg i skriptdjungeln

Skriptmodul, Element eller WebApp? Här går vi igenom de olika vägarnas styrkor och tittar på när man ska välja vad. Både som utvecklare och administratör/beställare.

SiteVision erbjuder idag många olika metoder att förlänga funktionaliteten och lägga till egna finesser. Ibland kan det vara svårt att veta vilken metod som är den rätta och det vill Klas hjälpa till att bringa klarhet i.

Under workshopen kommer vi kika på de olika metodernas för- och nackdelar – både ur utvecklarens perspektiv och ur beställarens perspektiv. Vi väger in faktorer längs hela vägen så som utveckling, versionshantering, samt distribution, administration och förvaltning av lösningen.

Om Klas

Klas Hedström har arbetat på SiteVision i 4 år och fördelar sin tid över support, utbildning och utveckling.

SiteVision

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter