SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Moderator: Johan Nilsson

Hur får ni era användare aktiva på intranätet?

Detta pass filmas ej.

Inspirera och inspireras i denna workshop om intranät.

De flesta står inför samma utmaningar, hur gör man för att lyckas med sin intranätssatsning, hur får vi alla delaktiga? Er moderator Johan hjälper er att komma igång med diskussioner där ni tillsammans kan hjälpa varandra och dela med er av era tips.

SiteVision

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter