SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Johan Nilsson

Intranät för nybörjare

Få inspiration till ditt intranät! Tips och tricks för om hur du maximerar användarupplevelsen och gör intranätet mer relevant.

Intranät eller digital arbetsplats? Hur kan man arbeta med ett modernt intranät och hur gör andra? Hur kan vi göra användarupplevelsen mer relevant?

Detta är några av frågorna vi kommer lyfta under föreläsningen.

Om Johan

Johan arbetar som Marknadsansvarig på SiteVision och har nära tio års erfarenhet av intranät och har medverkat i över 110 intranätprojekt i olika typer av organisationer, från retailföretag till kommuner.

SiteVision

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter