SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Pernilla Brorsson &
Tomas Ericsson

Digitalt nav med SiteVision och Google

Från innehållsplattform till digitalt nav. Så anpassade och integrerade Kunskapsskolan funktioner i SiteVision och Google för att bygga ett pedagogiskt verktyg.

År 2016 var Kunskapsporten, Kunskapsskolans digitala lärplattform, en ganska utskälld produkt. Enkätresultat visade på en låg nöjdhet och lärare och elever vittnade om svårigheter med att använda materialet och funktionerna. Det blev startskottet för en transformativ resa där vi bestämde oss för att skapa något nytt och något som utgick från en vision att allt som man behöver för sitt lärande och sitt arbete ska finnas på ett och samma ställe, Kunskapsporten. I detta föredrag berättar vi om hur vi gjorde.

Om Pernilla

Pernilla Brorsson är Pedagogik- och utvecklingschef - Pedagogiska System på Kunskapsskolan i Sverige AB och ansvarar för innehåll och utveckling av Kunskapsporten, Kunskapsskolans digitala lärplattform.

Om Tomas

Tomas Ericsson arbetar på Vemendo som konsult och lösningsarkitekt inom området identitetshantering, där han hjälper företag och organisationer till säkra och effektiva lösningar i molnet.

Kunskapsskolan
Vemendo

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter