SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Mikael Sandberg &
Erik Stenman

Sant eller falskt? Missuppfattningar om SiteVision Cloud

Vi förklarar storheten i att drifta webben i molnet och slår hål på de 5 vanligaste missuppfattningarna om SiteVision Cloud

Migreringen till Cloud är jobbig. Inloggningen är svår att få till. Säkerheten är inte tillräcklig. Missuppfattningarna om SiteVision Cloud är många och under detta pass kommer Erik och Mikael att bringa klarhet i vad som gäller.

Om Mikael

Mikael Sandberg är Affärsområdeschef offentlig sektor på SiteVision.

Om Erik

Erik Stenman är Försäljningschef på SiteVision.

SiteVision

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter