SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Andreas Johansson &
Lars
Oscarson

"Vårt Luleå" renodlar kommunikationen med medborgarna

Luleå kommun lanserar webbmagasin som digitalt nav för alla sina nyheter.

Tiden då kommunwebben funkade som en digital slasktratt är över. Morgondagens medborgare ställer ännu högre krav på användarupplevelse, de vill ha strukturerade, väl genomtänkta webbplatser som sätter besökaren i förarsätet.

Luleå kommun renodlar nu sina kanaler genom att lansera webbmagasinet ”Vårt Luleå”. Vårt Luleå blir navet för kommunens nyheter i ett ekosystem med bland annat två papperstidningar och kommunens sociala kanaler som sammantaget distribuerar en bit över 800 nyheter per år. Kommunens webbplats luleå.se blir samtidigt en renodlad servicewebb.

Den digitala utvecklingen driver samhället och medborgarna framåt. Det är inget vi som kommun kan förändra. Vi kan bara välja att hänga med. Och det gör vi, säger Andreas Johansson.

Om Andreas

Andreas Johansson är smålänningen som tog sig till Luleå där han idag arbetar som digital strateg på Luleå kommuns kommunikationsavdelning.

Om Lars

Lars Oscarson arbetar som projektledare och innovationsledare på Cybercom i Sundsvall. Projektledare för webbprojekten Vårt Luleå och Luleå intranät.

Vårt Luleå
Cybercom

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter