SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Magnus Lif &

Emil Scott

Kundresekarta och Effektkartläggning hjälpte Röda Korset

För att skapa en riktigt bra upplevelse behöver du ha koll på medborgarens/kundens beteenden.

Medborgaren/kundens upplevelse byggs upp av många intryck. Hur svarar ni i telefon? Hur lättnavigerad är webbplatsen? Hur trygg känner sig givaren i alla de situationer när hon kommer i kontakt med dig?

För att skapa en riktigt bra upplevelse behöver du ha koll på deras beteenden – vad de faktiskt gör i olika situationer – och vad de värdesätter.

Här är Customer Journey Mapping, kundresekartläggning, en kraftfull metod som beskriver din kunds upplevelse över tid. Kundresekartan identifierar gapet mellan medborgarens förväntan och hur väl dina tjänster lever upp till deras förväntningar. Den går också att kombinera utmärkt med Effektkartläggning. Precis detta har vi gjort i vårt arbete tillsammans med Röda Korset.

  • Vad är Kundresekartor och hur gör man?
  • Hur ser kombinationen Effekartartläggning och Kundresekarta ut?
  • Så gör du för att arbetet inte ska bli ”ett dokument i en kontorslåda”.

Få inspiration kring Kundresekartläggning och en insyn om vad metoden kan göra för er. Vi bjuder på aktuella exempel från vår vardag, bland annat i vårt arbete med Röda Korset.

Om Magnus

Magnus Lif arbetar som Service Designer och UX Designer på inUse. Han har mer än 15 års erfarenhet inom området och har disputerat inom människa-datorinteraktion. Magnus har ansvarat för användarupplevelsen i flera strategiska nationella och internationella projekt. Han har genomfört användarstudier, kundresor, tjänstekoncept och interaktionsdesign för bl.a. webb, mobil, IoT och programvaror.

Om Emil

Emil Scott är tjänstedesigner på inUse och har i över tio år arbetat med interaktionsdesign. Han har jobbat med hantverket men på senaste år tagit mer strategiska roller. Han har bland annat arbetat med offentlig, privat och nonprofit verksamheter. Till exempel: Röda Korset, Familjebostäder, Volvo, Swish, Vattenfall och MSB.

inUse

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter