SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Frida Engman

Många viljor blir till ett lyckat koncept

Involvera dina användare på rätt sätt vid framtagning utav ett webbkoncept. Spara tid. Spara pengar. Skapa ett träffsäkert resultat.

Användarcentrerad utveckling är ett framgångsrecept vid all typ av utveckling. Vill du veta hur och när dina användare bör involveras vid framtagning utav ett webbkoncept? Vilka är fördelarna och utmaningarna med ett användarcentrerat arbetssätt?

UX Designer Frida Engman besvarar frågorna och berättar hur en konceptresa med användarfokus kan se ut, från upphandling till färdigt koncept. Ett koncept som förenklar för användarna, uppfyller nödvändiga krav och fungerar för verksamheten.

Om Frida

Frida Engman är User Experience (UX) Designer på HiQ och arbetar med att identifiera och föra användarnas talan vid framtagning utav koncept för webbsidor, applikationer och andra system. Frida genomför kundworkshops och nyttjar metoder som involverar användare med målet att skapa resultat som förenklar deras vardag.

HiQ

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter