SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

ERIK BÖRJESSON

WCAG 2.1 – hur gör man?

I den här föreläsningen går vi igenom de nya punkterna och visar exempel på vad du måste göra för att uppfylla dem.

Detta pass filmades ej.

Den 5 juni publicerades de nya framgångskriterierna i WCAG 2.1 som bland annat omfattar synnedsättningar, kognitiva funktionsnedsättningar och mobilgränssnitt. De här kriterierna kommer att ingå i minimikraven i Webbtillgänglighetsdirektivet, den lagstiftning som gäller i Sverige från 23 september 2018, vilket gör att alla inom offentlig sektor har fler krav att förhålla sig till än tidigare.

Om Erik

Erik är projektledare med universitetsutbildning inom UX och en av Funkas flitigaste föreläsare när det gäller grundläggande tillgänglighet, lagstiftning, regler och standarder. Om dagarna lägger han sin tid på att hjälpa Funkas kunder omsätta Webbtillgänglighetsdirektivet och Upphandlingsdirektivet i praktisk handling och svara på frågan: “Men hur gör vi egentligen?”

Funka

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter