SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Robin Lagren

WebApps för utvecklare

En workshop som riktar sig till utvecklare som vill bygga egna finurliga lösningar i SiteVision.

SiteVision erbjuder idag många olika metoder att förlänga funktionaliteten och lägga till egna finesser. WebApps är en stor del i detta och i detta pass tar vi en djupdykning i hur WebApps fungerar och vad som är möjligt att göra.

Workshopen kommer ge en snabb introduktion till hur en WebApp är uppbyggd och vilka API:er som är tillgängliga. Vi kommer även titta på konkreta exempel och hur WebApps öppnar upp för utvecklare att på ett kontrollerat sätt jobba med innehåll på webbplatsen.

Framtiden kring WebApps kommer även beröras och vi kommer bl.a. kolla på hur det kommer vara möjligt att distribuera appar via SiteVisions marknadsplats samt hur det nya API:et DataStore kommer möjliggöra lagring av data.

Avslutningsvis kommer det finnas utrymme för frågor.

Om Robin

Robin Lagren jobbar som utvecklare och scrum master. Robin fokuserar främst på att leverera utvecklarspecfika lösningar.

SiteVision

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter