Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Pierre Du Rietz

Hur mår Sveriges intranät?

Föredraget hålls

Dag: Onsdag 24 oktober

Tid: 13.55-14.25

Plats: Club 700

Många av Sveriges intranät står inför stora förändringar, t ex kommer O365 och den digitala arbetsplatsen ge stor påverkan på intranäten.

Men hur rustade är intranätorganisationerna inför detta? Hur mår intranäten idag? Vad tycker användarna och intranätansvariga om sina intranät? Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Hur arbetas det med intranäten? Hur digitalt mogna är användarna?

Pierre Du Rietz på Web Service Award kommer svara på detta och mer. Till sitt föredrag har han med sig åsikterna från 274 intranätansvariga och rösterna från 62 715 intranätanvändare från 50 intranät.

Om Pierre

Pierre Du Rietz är VD och Chefsanalytiker på Web Service Award. Pierre var även en av grundarna till företaget. Via sitt arbete på WSA så har Pierre undersökt och analyserat hur besökarna uppfattar Sveriges webbplatser och intranät sen 1999. I sitt arbete har Pierre analyserat tusentals företags, myndigheters och organisationers digitala kanaler.

På senare år har Pierre även undersökt och analyserat sociala kanaler åt en rad uppdragsgivare. Pierre är också författare till den årliga trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser. Pierre driver även WSA-bloggen där han tar upp olika trender och insikter från WSAs olika undersökningar och analyser.

Web Service Award
Bouvet
Consid
inUse
Limepark
Soleil
CGI
Cybercom Group
ETU
Funka
HiQ
MediaflowPro
rek.ai
Vemendo
A5 Communication
Quickchannel
ReadSpeaker
Sponsorsida semantix
Språkkonsulterna
Toxic