Vit logotyp för Sitevisiondagarna

Hej intranät, hej då pdf!

Under 2020 flyttade Region Värmlands webbfamilj till Sitevision med ett nytt intranät och de flesta av våra externa webbplatser. I ett föredrag som fokuserar på hur det blev och hur det funkar visar vi bland annat upp vårt intranät och berättar om vår ambition att sluta producera pdf:er till våra webbplatser.

Patrik Hamberg

Webbstrateg på Region Värmland

Anna Lindgren

Webbstrateg på Region Värmland

Personlig startsida, färre pdf:er och ett inspirerande sök

På Region Värmlands intranät får användaren styra över startsidan på egen hand. Användaren får ett personligt förslag baserat på var i organisationen användaren befinner sig, men kan sedan själva ändra efter egna preferenser.

Till vår externa webbplats har vi tagit fram en särskild rapportmall som vi hoppas ska ersätta många av de pdf:er som produceras.

Vi kommer även att snudda vid hur vi låtit vårt interna sök leta på våra externa webbplatser, hur vår externa huvudwebb letar på våra mindre webbplatser och hur vi valt att segmentera sökträffarna. Vi har lånat tankar och idéer av många andra och hoppas kunna skicka lite tankeföda vidare.

Om Patrik och Anna

Patrik Hamberg och Anna Lindgren arbetar som webbstrateger på Region Värmland.

Logotyp Region Värmland
Patrik Hamberg

Webbstrateg på Region Värmland

Anna Lindgren

Webbstrateg på Region Värmland