Logotyp för Sitevisiondagarna i vitt

Samverkan inom IoT-frågor

Internet of Things kan förändra vårt samhälle på många sätt. Men hur kan vi samverka över organisationsgränserna för att skapa bästa möjliga nytta?

Jönköpings kommun har tillsammans med Consid tagit fram ett tillägg till Sitevision som medför att man enkelt kan presentera IoT-data direkt på sin webbplats. Under föredraget kommer det att visas realtidsdata på jonkoping.se från olika sensorer som finns utsatta.

Björn Hättström

Huvudprojektledare för Internet of Things Jönköpings län

Daniel Petersson

Objektspecialist för Sitevision i Jönköpings kommun

IoT-data direkt på webbplatsen

Hur samverkar vi på bäst sätt? Kom och lyssna på Björn Hättström, huvudprojektledare för Internet of Things Jönköpings län, och Daniel Petersson, objektspecialist för Sitevision i Jönköpings kommun.

Om Björn och Daniel

Björn Hättström är huvudprojektledare för Internet of Things Jönköpings län och Daniel Petersson jobbar som objektspecialist för Sitevision i Jönköpings kommun.

Internet of Things Jönköpings län är en långsiktig IoT-satsning inom Jönköpings län som syftar till att realisera och konkretisera alla de möjligheter som IoT medför. En länsgemensam IoT-plattform ska göra det möjligt för kommuner, Region Jönköpings län, kommunala bolag, kommunalförbund och andra intressenter att komma i gång, testa och skala upp IoT-lösningar som skapar nytta för invånarna i länet.

Internet of Things Jönköping
Björn Hättström

Huvudprojektledare för Internet of Things Jönköpings län

Daniel Petersson

Objektspecialist för Sitevision i Jönköpings kommun