Logotyp för SiteVisiondagarna 2020
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Mediaflow

GULDSPONSOR

MediaflowPro

Mediaflow är ett webbaserat och lättanvänt DAM-system (Digital Asset Management) som hjälper företag och organisationer att få ordning och reda på sina mediafiler.

Mediaflow används enkelt som bildbank, mediabank, varumärkesplattform och som nav i arbetsflödet med designproduktion för webb och tryck.

Mediaflow används bl.a. av kommunikations- och marknadsavdelningar på företag, kommuner, myndigheter och snabbar upp arbetsflödet samt integrerar med befintliga hemsidor, intranät, e-handel och andra digitala kanaler.

Utmärkande för Mediaflow är att det är snabbt, skalbart, prisvärt, många färdiga integrationer (bl.a. till SiteVision), har ett lättanvänt gränssnitt och bygger på modern teknik som gör att det är lätt att integrera med andra system och tjänster.

Platinumsponsorer

Guldsponsorer

Silversponsorer

Följ SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter