SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Case Soleil

Kombination av SiteVision och Google Classroom fick Falu kommuns skolpersonal att aktivt använda intranätet

De främsta målen med Falu kommuns intranät var tillgänglighet, tillförlitlig information och ett effektivt verktyg i vardagen. Deras nya digitala arbetsplats ”Insidan”, som är byggd i SiteVision, är navet. Där når medarbetarna allt, oavsett om de letar efter mejl i Google, dokument i SharePoint eller behöver nå ekonomisystemet. De behöver inte hålla koll varken på olika system eller inloggningsuppgifter.


- Ingen ska behöva bry sig om var de är. Medarbetarna loggar in på ”Insidan” och når enkelt allt de behöver i sin vardag, oavsett om de använder Google eller Microsoft i sin vardag. Vi försöker alltid att använda det system som är bäst för respektive uppgift och gör en väg in till varje lösning, berättar Fredrik Lindholm, affärsutvecklare, Soleil.

Ny satsning på integration mellan SiteVision och Googles plattform

Falu kommun är en av många där skolorna använder Googles plattform, exempelvis Gmail, Google Suite, och Google Classroom för att hantera mejl, kalender, och dela dokument med elever. Soleil har därför gjort en lösning där alla Google-verktyg integreras in i ”Min sida” på intranätet.

- Vi har mött samma utmaning i flera kommuner. Lärarna är inte på kommunens intranät, de befinner sig i Google-plattformen och använder den som sitt intranät. Då är det svårt att se till att alla medarbetare får samma information och att skapa grupper där de kan dela information mellan varandra, berättar Fredrik Lindholm,

Lärarna på olika skolor har inga gemensamma plattformar och därför händer det ofta att samarbetsgrupper skapas på Facebook.

- Om en lärare på skola A vill dela med sig av tips till andra lärare är en enkel genväg att skapa Facebook-grupper, men där når man inte alla. I SiteVision kan man bjuda in lärare på andra skolor i kommunen. Och kommunen kan styra och ge behörighet till alla lärare, förklarar Fredrik.

Effektivt arbetsverktyg med lättillgängliga personliga favoriter

”Insidan” är mer än ett intranät. Det är ett arbetsverktyg som ska hjälpa medarbetarna att bli mer effektiva och se helheten. Med en gedigen effektkartläggning som grund har Falu kommun fått till den digitala arbetsplats de önskade.

- Skillnaden mellan nya och gamla intranätet är som dag och natt, säger Niclas Söderberg, kommunikatör, Falu kommun.

På ”Min sida” hittar var och en det som gäller dem personligen och når alla funktioner och länkar som är viktiga för dem. Här finns även nyheter från chefen, berörd förvaltning, dagens möten i Outlook eller Google och den egna profilen.

- Medarbetarna kan se sina dokument, kalenderhändelser och sina uppgifter, samt favoritmarkerade samarbetsgrupper, funktionsbrevlådor och Yammer-flödet. Den som har många olika kalendrar ser en gemensam bild över alla. Redaktörer får dessutom upp sidor de hanterar i SiteVision. Och allt kan de nå via en enda inloggning. Det ska göras så att det blir låga trösklar och man slipper logga in två gånger, förklarar Ann Svalling, projektledare, Soleil.

Komplexa funktioner inbäddade i tydliga gränssnitt sänker kunskapströskeln

Falu kommun använder många tjänster från både Office365 och Google. Båda miljöerna är ihopsatta med SiteVision på ett sätt så att det känns som ett enda sammanhang.

- Office365 exempelvis, har många bra funktioner, men de upplevs inte alltid så användarvänliga. En av styrkorna med att integrera olika tjänster i SiteVision är att vi kan förenkla gränssnittet och förklara vilka delar man ska använda till vad, säger Fredrik.

Extrainsatt föreläsning på SiteVisiondagarna om kombinationen av SiteVision och Google Classroom

Vill du höra mer om just den här lösningen för Falu kommun så är du varmt välkommen till vår extrainsatta föreläsning om just detta.

Boka in kalendern

SiteVision och Google Classroom i kombo – så får vi med skolan på intranätet

I flera kommuner ser vi samma utmaning, skolans personal är inte aktiva på kommunens intranät - vi presenterar en lösning.

fredrik soleil

Pedagoger och skolledare använder Google Classroom som lärplattform. Deras vardag är hektisk med många bollar i luften. Tiden att lära sig nya verktyg och att ta del av information på exempelvis kommunens intranät får stå tillbaka för deras uppdrag, att ge eleverna den bästa utbildningen. Men vår tes är att genom att göra Google till en del av intranätet får vi möjligheten att skapa en större vi-känsla för alla i kommunen. Vi visar en del av den lösning som Falu kommun nu har lanserat, där information från Google Classroom visas på intranätet i SiteVision. Det gör att även pedagogerna kan använda intranätet som ett effektivt verktyg i vardagen. Vi kommer även prata om och visa fler förslag på möjligheter som vi ser med så väl Google och SiteVision, och kombinationen av de två i synnerhet. Det blir en aktivitetsbaserad föreläsning - så var redo att delta!

Fredrik Lindholm, Affärsutvecklare Soleil.

Fredrik har tidigare jobbat nationellt med bland annat digitalisering av skolornas verksamhet. Fokus låg på att förändra den pedagogiska processen samt införandet av datorer och ipads som lärverktyg.

Tid: Onsdagen den 16 oktober, kl 11.30-12.00

Lokal: Teatercaféet (lokalen ligger inne i Conventum, en trappa ned i närheten av Club 700)

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter