SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Sitevision hjärta Office 365

Niklas och Nina från Falu kommun

Niclas Söderberg & Nina Eriksson

Nina Eriksson och Niclas Söderberg från Falu kommun berättar om sitt intranätsprojekt där Sitevision och Office 365 samverkar på ett smart sätt.

Projektgruppen utvecklade tillsammans en digital arbetsplats med ett tydligt syfte: Att vara den naturliga startpunkten för medarbetarna - varje dag. Blev det ett lyckat projekt? Vi får nyttiga lärdomar tagna direkt från verkligheten. Förvänta er mycket demo!

Om Nina

Nina Eriksson jobbar som huvudredaktör på kommunikationskontoret Falu kommun.

Om Niclas

Niclas Söderberg jobbar som webbförvaltare på kommunikationskontoret Falu kommun.

Logotyp Falu Kommun - Talare vid SiteVisiondagarna 2019

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter