SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Digitala medier på föräldriska

Ida Lithell & Anna Tornberg

Anna Tornberg & Ida Lithell

 Hur talar man som vuxen med barn och unga om det som händer på nätet?

Idag kommunicerar många av oss, både barn, ungdomar och vuxna, i stor utsträckning via digitala kanaler. Men hur påverkar det oss? Och vad behöver vi tänka på när vi rör oss på nätet?

För att stötta föräldrar, lärare, bibliotekarier och andra vuxna i barns närhet arbetar Statens medieråd med medie- och informationskunnighet. Anna Tornberg och Ida Lithell från Statens medieråd guidar oss genom statensmedierad.se - en webbplats med massor av material, undersökningar och guider i ämnen som sociala medier, källkritik, näthat, algoritmer, upphovsrätt, medievanor med mera.

Om Anna

Anna Tornberg, projektledare och webbansvarig på Statens medieråd.

Om Ida

Ida Lithell, kommunikatör och projektledare för regeringsuppdraget No Hate

Statens medieråd talar vid SiteVisiondagarna 2019

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter