SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Konkret tillgänglighet i SiteVision

Björn Alexandersson

Så skapar du god tillgänglighet på er webbplats med små resurser - vi ger våra bästa tips.

WCAG 2.1 kan kännas som en snårig djungel. Limepark har levererat tillgängliga webbplatser och intranät många år, och i vårt arbete har vi lärt oss mycket om vilka delar som är viktigast när det kommer till att arbeta med tillgänglighet. Björn, projektledare på Limepark, ger dig tips och tankar för hur du når målet om en tillgänglig webbplats, i god tid till tillgänglighetsdirektivets sista fas.

Jag kommer ta upp de delar som är viktigast när det gäller att få en tillgänglig slutprodukt, och vi visar också på hur en kan arbeta konkret med tillgänglighet till en låg kostnad. Vi kommer även med tips och idéer för att få till ett hållbart arbete med tillgänglighet som säkerställer att du även i framtiden kan vara säker på att leverera en tillgänglig webbplats.

Du kommer gå ifrån detta föredrag med en känsla av att tillgänglighetsarbetet ska vara en rolig och nyttig del av arbetet med er webbplats.

Föredraget vänder sig främst till redaktörer, men även webbplatsägare/administratörer.

Om Björn

Björn är en av grundarna till Limepark som har lång erfarenhet av att leverera tillgängliga webbplatser och intranät i sitevision.

Logotyp Limepark - Talare vid SiteVisiondagarna 2019

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter