SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Från bottenbetyg
till Guldhand

Hanna vK Hällkvist och Marit Lundström från Collectum

Hanna vK Hällkvist & Marit Lundström

Hur det nya intranätet blev en förändringsdrivare inom såväl teknik som medarbetarengagemang.

2018 års vinnare av Guldhanden för bästa intranät delar med sig av erfarenheter och insikter från resan mot en digitaliserad arbetsplats där arbetet med intranätet har stått i centrum och blivit en motor för att driva medarbetarengagemang.

Collectum är valcentral för den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP och har ca 140 anställda varav samtliga arbetar i Stockholm.

Om Hanna

Hanna vK Hällkvist jobbar som kommunikatör och projektledare och ansvarade för införandet av det nya intranätet i organisationen.

Om Marit

Marit är UX-strateg och jobbar med utveckling av Collectums inloggade tjänster. .

SiteVision

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter