SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Sökförvaltning

Jaime Irala och Anders Sjöstrand från SiteVision

Jaime Irala & Anders Sjöstrand

Var hittar du och hur analyserar du statistik från SiteVision Search Advanced? Hur kan du på ett bra sätt optimera ditt sök?

Passet sökförvaltning riktar sig till dig som redan idag arbetar aktivt med er söklösning och som vill fördjupa dina kunskaper. Med lösningen SiteVision Search Advanced har du möjlighet att ta fram en mängd data som visar hur dina användare beter sig på webbplatsen. Vad söker de efter? Vilka sökträffar får de? Är sökträffarna vad användarna vill ha?

Efter passet kan du analysera hur bra besökarna tycker att "söket" fungerar, baserat på den statistik du kan ta fram i SiteVision.

Om Jaime

Jaime arbetar som utvecklare på SiteVision

Om Anders

Anders arbetar som utvecklare på SiteVision

SiteVision Logotyp

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter