Logotyp för Sitevisiondagarna i vitt

Att samarbeta på distans

Johan Book från Hej Engagemang! kommer i den här föreläsningen både inspirera och ge konkreta tips på hur man lyckas med att samarbeta på distans.

Johan Book

Grundare och engagemangskämpe på Hej Engagemang!

Hur kramar vi tillsammans ur det allra bästa ur distansarbetets alla möjligheter?

Med världens mest etablerade arbetspsykologi­forskning i världen i ryggen tar vi oss an ”konsten att samarbeta på distans” på ett lättsamt, involverande och konkret sätt. Föreläsningen varvas med korta diskussioner kring de olika fokusområdena och hur ni tillsammans på arbetsplatsen genom ett gott digitalt samarbete kan skapa finfina förutsättningar för att bli ett effektivt, välmående och framgångsrikt team i tider av hybridarbete.

Främsta budskap:

  • Digitala verktyg kommer och går, men våra psykologiska behov består. Vi står där med fantastisk teknik i ena handen och vår uråldriga hjärna i den andra.
  • Vi kommer alla genom den energi och de beteenden vi tar med oss till arbetsplatsen (oavsett om vi går in genom en fysisk eller digital dörr) påverka våra arbetskamraters engagemang, motivation och välmående.
  • Att samarbeta på distans handlar om att komma överens om hur vi ska designa det arbetet tillsammans genom att utgå från vad som blir bäst för oss som team, inte bara hur det blir bäst för mig som person.

Johan Book

Johan Book är Skånepågen som ägnat de senaste tjugo åren åt internkommunikation, strategigenomföranden och ledarskapsutveckling.

Han är fullkomligt galen i arbetspsykologiforskning och anser att vi måste bli mycket bättre på att applicera den massiva kunskap vi har om våra mänskliga drivkrafter i arbetslivet. Johan har valt att arbeta i gränssnittet chef/medarbetare och att förvandla chefer till superhjältar som sprider engagemang och goda prestationer kring sig.

Logo HejEngagemang
Johan Book

Grundare och engagemangskämpe på Hej Engagemang!