Logotyp för Sitevisiondagarna i vitt

Vilka kriterier utgår juryn från i sitt arbete?

Sitevision Awards jury har olika expertområden där vi tillsammans utifrån enskilda jurymedlemmarnas samlade omdömen utser vinnarna i varje kategori .

Språkonsulterna

Språkkonsulternas område är texten och språket. Språkkonsulternas ideal är webbplatser som är begripliga och tillgängliga för de avsedda användarna. På en bra webbplats hittar användaren det hen behöver, kan läsa och förstå informationen och sedan använda den.

Språkkonsulterna tittar på den övergripande strukturen för webbplatsen: Kan användaren orientera sig och hitta fram till rätt sida? Finns det fler sidor som har samma eller liknande funktion och innehåll?

De går igenom enskilda sidors disposition och innehållsurval: Har varje sida en tydlig funktion? Kan användaren få överblick över en sida och förstå vad hen ska göra och vart hen ska ta vägen härnäst?

De analyserar hur språket påverkar begriplighet och tillgänglighet:

 • ton och tilltal
 • rubriker och underrubriker
 • länktexter
 • samspel mellan text och bild
 • meningsbyggnad
 • ordval och termer.

Web Service Award - WSA

Pierre Du Rietz, Web Service Award, brinner för målstyrda webbplatser och intranät. WSA:s mål är att de digitala kanalerna ska vara användarvänliga och skapa nytta för besökarna. Pierre kontrollerar om det finns framtagna mål för webbplatsen/intranätet och om det dessutom finns underlag som visar i vilken grad de är uppfyllda. Med över 20 års erfarenhet av att undersöka och analysera webbplatser och intranät och med erfarenhet av de 1000-tals undersökningar som Pierre gjort, gör han tester på de nominerade webbplatserna. Klarar de av olika vanliga besöksanledningar och undviker vanliga fallgropar som försvårar för besökaren att nå sitt mål med besöket? Målet är att lyfta fram de webbplatser och intranät som ger störst nytta för sina besökare.

Några punkter som Pierre går igenom

 • Finns det mätbara mål? Hur uppfylls de?
 • Användarvänlighet – Kan användarna lätt nå sitt mål med besöket (navigation och sökfunktion)
 • Innehåll- hur är sidan strukturerad? Får användaren en överblick? Är det tydligt CTA?
 • Mobil/Desktop- Hur ser webbplatsen ut i desktop respektive mobilt?

Jonas Söderström

Experten, författaren och ux-strategen Jonas Söderström börjar med att försöka göra sig en bild av hur väl det som tjänsten/produkten erbjuder motsvarar behoven hos målgruppen. Det är ju inte alltid lätt att veta utan att faktiskt fråga användarna, men man får försöka göra sig en bild av det.

Jonas brukar titta på de tre aspekterna som bygger upp ett gränssnitt: grafisk design, interaktionsdesign och informationsdesign. I informatiosndesign och i viss mån i iteraktionsdesign ingår mycket av det som idag har kommit att kallas ux-copy eller ux-text; vilket han kollar särskilt på. Är ux-copy MJÖLIG, dvs Mänsklig, hJälpsam, Ödmjuk, Lättsam?

Han tittar på om de använt bilder på ett bra och intressant sätt: både illustrerande bilder, och peagogiska bilder. Har de för många platta och allmänna bilder i första fallet (brrr, stockphotos)? Den andra kategorin brukar vara sorgligt underrepresenterad, så en tjänst som använder det får höga poäng av honom.

 • Några hållpunkter han kollar extra på; exempelvis för kommuner, är det lätt att hitta tider för återvinningscentraler?
  Eller ligger de onödigt långt ner i strukturen.
 • Sökfunktionen och träfflistor, ger de tydliga resultat? Är de hanterbara?
 • I informationsstrukturen, finns det vad han kallar ”tomma genomgångssidor”?

Sitevision

Vi på Sitevision granskar miljöerna utifrån hur väl Sitevision som produkt används. Hur ser användarvänligheten ut? Fungerar funktionerna på webbplatsen på ett sätt som underlättar för besökarna? Är miljön mobilanpassad, fungerar sökfunktionerna och finns det en logik i navigationen?

En allmän översyn av webbplatsen/intranätet utifrån såväl användarperspektiv som besöksperspektiv är våra utgångspunkter.