Logotyp för Sitevisiondagarna i vitt

Värdet av en digital medarbetar­upplevelse

Den digitala arbetsplatsen spelar en stor roll för medarbetarupplevelsen – från första kontakten och genom hela anställningen. Det ska vara enkelt att hitta rätt, samarbeta med varandra och skapa innehåll – men hur når man dit? Och hur får man med sig medarbetarna?

Katarina Bonde

CMO på Sitevision

För att behålla de bästa talangerna måste arbetsgivare ge sina medarbetare mer än bara ett jobb. Medarbetarnas upplevelse är i fokus, mer än någonsin tidigare, särskilt i en värld där den digitala arbetsplatsen håller på att bli den enda arbetsplatsen.

Katarina Bonde kommer i det här passet prata om vad som krävs för att skapa engagemang på den digitala arbetsplatsen. Vad ger det för effekter, vilka utmaningar finns det och vad skapar det för värde hos medarbetarna? Allt detta kommer du få veta mer om i det här föredraget.

Katarina Bonde

CMO på Sitevision

Logotyp Sitevision
Katarina Bonde

CMO på Sitevision