Logotyp för Sitevisiondagarna i vitt

Ett hållbart intranät på Resan mot noll

Så utvecklade Mälarenergi ett intranät som verktyg för koncernens uppdrag att driva den hållbara tillväxten framåt. Ett intranät som möjliggör en mer kommunikativ organisation där samverkan via dialog skapar förutsättningar för effektivitet och måluppfyllelse.

Mälarenergi berättar hur de utifrån koncernens vision, affärsmål och behov av en både socialt och digitalt hållbar arbetsplats designade sitt nya intranät.

Louise Anestad

Varumärkes- och kommunikationschef på Mälarenergi

Kajsa Sundberg

Content Manager på Mälarenergi

På väg mot netto noll – tillsammans.

- 2035 ska vi vara netto noll i hela vår verksamhet, i minsta detalj – även intranätet, Louise Anestad, varumärkes- och kommunikationschef.

Kom och hör Louise Anestad och Kajsa Sundberg från Mälarenergi berätta om hur Mälarenergi byggt sin nya plattform för att ta koncernen och de 800 medarbetarna med på den gemensamma resan mot noll.

Om Louise och Kajsa

Under fyra år som ansvarig för Mälarenergis kommunikation och varumärke har Louise Anestad intensivt, målmedvetet arbetat för att skapa förutsättningar för koncernen att ställa om till en proaktiv, kommunikativ organisation som bättre möter omvärldens krav. Intranätet har under hela tiden varit en oerhört väsentlig del i det arbetet.

Kajsa Sundberg började sin resa hos Mälarenergi redan under sina studier vid Örebro universitet. Ett av de första projekten som hon startade var en förstudie för ett nytt intranät. Nu tre år senare, har hon som operativ- och strategisk projektledare lanserat Mälarenergis nya intranät till över 800 medarbetare.

Logotyp Mälarenergi
Louise Anestad

Varumärkes- och kommunikationschef på Mälarenergi

Kajsa Sundberg

Content Manager på Mälarenergi